Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10907
Title: ДеКАленДар : перелік визначних дат історії та культури України
Authors: Падовська, Олена
Padovska, Olena
Keywords: постаті національної культури
довідник визначних дат
Issue Date: 2010
Publisher: Сполом
Citation: ДеКАленДар : перелік визначних дат історії та культури України / упоряд. Олена Падовська. - Львів : Сполом, 2010. - 366 с. - ISBN 978 - 966 - 665 - 537 - 3
Abstract: Цей унікальний за своєю структурою та інформаційним наповненням довідник - результат понад десятирічної копіткої праці упорядника, - має велике суспільне значення. " Перелік визначних дат історії та культури України" містить значний фактологічний матеріал щодо основних подій та визначних постатей національної культури. Україноцентричний підхід книги покликаний формувати у читачів почуття національної гідності й гордості з усвідомлення власної причетності до культуротворчого процесу. Структура календаря вдало адаптована згідно потреб навчального процесу та культурно - освітньої практики. Додані алфавітний та тематичний покажчики полегшують пошук необхідної інформації і роблять календар повноцінним енциклопедично - довідковим виданням. Він буде потрібний передовсім у повсякденній культурно - просвітницькій діяльності виховникам груп студентської та учнівської молоді, громадським організаторам, історикам, культурологам, суспільствознавцям, етнологам, політологам. Книга корисна також для державних службовців і діячів представницьких органів влади, працівників педагогічної сфери, журналістів, студентів і всіх хто цікавиться та хоче поглиблювати свої знання правдивої історії, культури, духовності рідного народу. Календар - десятирічник є вагомим внеском у розвиток українознавства як наукової галузі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10907
ISBN: 978 - 966 - 665 - 537 - 3
Appears in Collections:Науково-довідкові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Декалендар.pdf13.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.