Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10754
Title: Робоча програма навчальної дисципліни "Спортивна метрологія" галузі знань 01 "Освіта" напряму підготовки 017 "Фізична культура і спорт"
Authors: Власов, Андрій
Vlasov, Andriy
Keywords: кафедра інформатики та кінезіології
"Спортивна метрологія"
опис навчальної дисципліни
програма навчальної дисципліни
структура навчальної дисципліни
теми лабораторних занять
самостійна робота
методи контролю
залікові вимоги
рекомендована література
Issue Date: 2017
Citation: Робоча програма навчальної дисципліни "Спортивна метрологія" галузі знань 01 "Освіта" напряму підготовки 017 "Фізична культура і спорт" / розроб. Власов А. П. - Львів, 2017. - 9 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни “Спортивна метрологія” є формування у студен-тів системи знань, навиків і умінь у галузі спортивних вимірювань, що є необхідним елементом професійного становлення тренера, викладача фізичної культури.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10754
Appears in Collections:Навчальні програми

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
роб. прогр. ФС_фінал.pdf554.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.