Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10676
Title: Розвиток Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща
Authors: Бріскін, Юрій
Briskin, Yuriy
Стрелковська, В.
Strelkovska, V.
Keywords: Спеціальні Олімпіади
Специальные Олимпиады
програма Спеціальних Олімпіад
программа Специальных Олимпиад
затримка розумового розвитку
задержка умственного развития
Issue Date: 2004
Publisher: Видавець Тарас Сорока
Citation: Бріскін Ю. Розвиток Спеціальних Олімпіад у Республіці Польща / Бріскін Ю., Стрелковська В. // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних / заг. ред. Бріскін Ю., Линець М., Болях Е., Мігасевич Ю. - Львів, 2004. - С. 74 - 78.
Abstract: Виявлено основні періоди розвитку Спеціальних Олімпіад та виявлено тенденції формування Спеціальних Олімпіад Польщі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10676
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.