Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10291
Title: Вплив силових тренувань на гемодинаміку неповносправних осіб з церебральним паралічем
Authors: Приступа, Євген
Приступа, Тетяна
Ясінський, Р.
Prystupa, Yevhen
Prystupa, Tetiana
Yasinskyi, R.
Keywords: неповносправні
дитячий церебральний параліч
гемодинаміка неповносправних
силові тренування
Issue Date: 2004
Citation: Приступа Є. Вплив силових тренувань на гемодинаміку неповносправних осіб з церебральним паралічем / Приступа Є., Приступа Т., Ясінський Р. // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними : моногр. з проблем фіз. виховання і спорту неповносправних. – Львів, 2004. – С. 55–58.
Abstract: Аналіз отриманих результатів свідчить про те, то силові навантаження із збільшенням обсягів у суттєво більшій мірі впливають на збільшення пульсу, у порівнянні із тестом, у якому збільшувалась інтенсивність навантаження. Встановлено також, що після навантажень у тестах із збільшенням обсягів, спостерігається також незначне (Р<0,05) зменшення систолічного та діастолічного тиску крові. На противагу зазначеним трендам, у пробах із збільшенням інтенсивності, параметри тиску та пульсу збільшуються більш суттєво (Р<0,05) у порівнянні із пробами, у яких при сталій інтенсивності збільшувалися параметри обсягу навантаження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10291
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Приступа Є., Приступа Т., Ясінський Р..pdf354.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.