Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10215
Title: Англійська мова. Ігрові види спорту
Authors: Романчук, Ольга
Матвіяс, Ольга
Гошовська, Лариса
Проценко, Уляна
Стифанишин, Ірина
Юрко, Надія
Коваль, Оксана
Литвин, Андріана
Romanchuk, Olha
Matviias, Olha
Hoshovska, Larysa
Protsenko, Uliana
Styfanyshyn, Iryna
Yurko, Nadia
Koval, Oksana
Lytvyn, Andriana
Keywords: англійська мова
ігрові види спорту
Issue Date: 2011
Publisher: Норма
Citation: Англійська мова. Ігрові види спорту : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямами підготовки «фізичне виховання» та «спорт» / Романчук О., Матвіяс О., Гошовська Л., Проценко У., Стифанишин І., Юрко Н., Коваль О., Литвин А. - Львів : Норма, 2011. - 103 с.
Abstract: Навчальний посібник укладений на основі програми курсу за напрямами підготовки «фізичне виховання» та «спорт». Підібрані тексти та розширений лексичний матеріал з ігрових видів спорту спрямовані на розвиток навичок різних видів читання, реферування, письмового перекладу й усного мовлення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10215
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Англійська мова. Ігрові види спорту.pdf9.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.