Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10187
Title: Вплив стресових чинників проходження по розжареному вугіллю на частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму спортсменів-каратистів
Authors: Дикий, Богдан
Вовканич, Любомир
Власов, Андрій
Кіндзер, Богдан
Dykyi, Bohdan
Vovkanych, Liubomyr
Vlasov, Andrii
Kindzer, Bohdan
Keywords: каратисти
карате
варіабельність серцевого ритму
стрес
частота серцевих скорочень
Issue Date: 2012
Citation: Вплив стресових чинників проходження по розжареному вугіллю на частоту серцевих скорочень та варіабельність серцевого ритму спортсменів-каратистів / Дикий Б. В., Вовканич Л. С., Власов А. П., Кіндзер Б. М. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2012. - № 12. - С. 37-41.
Abstract: Вивчено вплив проходження по розжареному вугіллю на показники частоти серцевих скорочень та варіабельності серцевого ритму спортсменів-каратистів. У процедури проходження по вугіллю взяли участь 4 спортсмени (кіокушинкарате) високої кваліфікації віком 20–25 р. Усі учасники експерименту були здоровими та дали інформовану згоду на участь у дослідженні. Виявлено збільшення частоти серцевих скорочень (до 160–180 уд./хв) та зміни окремих показників спектрального та статистичного аналізу варіабельності серцевого ритму. Зокрема, під час проходження VLF зростає на 36%, TP знижується на 97%. Зміни цих параметрів на підготовчих та завершальних етапах процедури та розподіл компонентів спектру варіабельності серцевого ритму вказують на провідну роль психоемоційних факторів та вищих відділів центральної нервової системи під час проходження по вугіллю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10187
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФКItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.