Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10095
Title: Інклюзивне фізичне виховання школярів 1–3 груп здоров’я
Authors: Приступа, Євген
Петришин, Юрій
Боднар, Іванна
Prystupa, Yevhen
Petryshyn, Yurii
Bodnar, Ivanna
Keywords: інклюзивне фізичне виховання
інклюзія
учні
здоров'я
Issue Date: 2013
Citation: Приступа Є. Н. Інклюзивне фізичне виховання школярів 1–3 груп здоров’я / Приступа Є. Н., Петришин Ю. В., Боднар І. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 62–67.
Abstract: Метою було визначити основні тенденції реалізації інклюзивного фі- зичного виховання учнів 1–3 груп здоров’я в середніх загальноосвітніх шкіл України в сучасних умовах. Проведенi аналіз та узагальнення даних більш ніж 150 літературних джерел. Виявлено, що до сьогодні не досягнуто адекватного трактування сутності терміну «інклюзивне фізичне виховання». Доведено, що діти 3-ї групи здоров’я відповідають концепції інклюзивного фізичного виховання. З’ясовано, що фізичне виховання учнів залишається сегрегативним. Фахівцями рекомендуються окремі заняття для здорових учнів і учнів спеціальної та підготовчої медичних груп. Проблема інклюзивного фізичного виховання супроводжується низкою невирішених питань. Теоретично обґрунтовано доцільність, соціальну вагомість і своєчасність впровадження інклюзивного фізичного виховання учнів 1–3 груп здоров’я.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/10095
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Приступа Є._9_2013.pdf514.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.