Екзаменаційні вимоги Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Екзаменаційні вимоги до комплексного державного іспиту зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» для студентів рівня вищої освіти «магістр»Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2022Теорія і методика балетмейстерської діяльності : контрольні питання до заліку та екзаменуБойко, Андрій; Мартинюк, Олена; Boiko, Andrii; Martyniuk, Olena; Кафедра хореографії та мистецтвознавства
2022Сучасні напрямки хореографічного мистецтва : екзаменаційні білети, освітньо-кваліфікаційний рівень : магістр, напрям підготовки - ХореографіяМартинюк, Олена; Martyniuk, Olena; Кафедра хореографії та мистецтвознавства
2022Екзаменаційні питання з предмету «Методика роботи у професійному танцювальному колективі» для студентів 5 курсуВартовник, Валентина; Vartovnyk, Valentyna; Кафедра хореографії та мистецтвознавства
2022Езаменаційні питання з дисципліни «Історія, теорія і практика народно-сценічного танцю», V курсВартовник, Валентина; Vartovnyk, Valentyna; Кафедра хореографії та мистецтвознавства
2023Білети до іспиту з дисципліни «Історія, теорія і практика народно-сценічного танцю» першого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 024 «Хореографія», кваліфікація: магістр хореографії ,V курсВартовник, Валентина; Vartovnyk, Valentyna; Кафедра хореографії та мистецтвознавства
2023-09-19Eкзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни «Історія України» для бакалаврів І року навчання, спеціальностей : 017 «Фізична культура і спорт», 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 242 «Туризм», 241 «Готельно-ресторанна справа», 073 «Менеджмент»Полянський, Олег,; Труба, Руслана; Polianskyi, Oleh; Truba, Ruslana; Кафедра гуманітарних дисциплін
2023Теорія, методика і організація підготовки спортсменів : програмні вимоги до комплексного іспиту для студентів спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, галузь знань – Освіта/ПедагогікаКафедра теорії спорту та фізичної культури
2023Теорія, методика і організація підготовки спортсменів : програмні вимоги до комплексного іспиту для студентів спеціальності 017 – Фізична культура і спорт, галузь знань – Освіта/ПедагогікаКафедра теорії спорту та фізичної культури
2022Педагогіка та психологія : екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», рівня освіти : бакалаврКриштанович, Світлана; Kryshtanovych, Svitlana; Кафедра педагогіки та психології
2022Екзаменаційні вимоги з дисципліни «Соціальна та корпоративна відповідальність» підготовки магістрів, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", cпеціальності 073 "Менеджмент"Холявка, Володимир; Лешко, Христина; Kholiavka, Volodymyr; Leshko, Khrystyna; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни "Управління проєктами" підготовки магістрів, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», факультет туризмуЗавидівська, О.; Дудюк, В.; Zavydivska, O.; Dudiuk, V.; Кафедра економіки та менеджменту
2022Самоменеджмент та ефективне лідерство : іспитові питання, галузь знань 07 “Менеджмент та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”, факультет : Туризму, рівень освіти: бакалаврПавленчик, Наталія; Pavlenchyk, Nataliia; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» рівня вищої освіти: магістрПавленчик, Анатолій; Pavlenchyk, Anatolii; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни „Глобальна економіка” для студентів спеціальності 073 Менеджмент, рівня вищої освіти: магістрПавленчик, Анатолій; Pavlenchyk, Anatolii; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент”, рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент, факультет туризмуІванова, Лілія; Ivanova, Liliia; Кафедра економіки та менеджменту
2022Педагогіка та психологія вищої школи : екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», галузь знань : 01 Освіта/Педагогіка, рівня освіти : магістрКриштанович, Світлана; Kryshtanovych, Svitlana; Кафедра педагогіки та психології
2022-04-26Екзаменаційні питання комплексного атестаційного іспиту з теорії і методики фізичного виховання різних груп населення для здобуття ступеня "бакалавр", зі спеціальності 017 "Фізична культура і спорт", освітня програма – "Фізична культура різних груп населення"Ханікянц, Олена
2022-02-15Теорія і методика фізичного виховання : екзаменаційні питання з дисципліни, галузь знань 01 "Освіта", спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт", освітня програма "Фізкультурно-спортивна реабілітація", факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії та методики фізичної культури
2022-01-06Анатомія людини : екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 017 Фізична культура і спорт, освітній ступінь – бакалавр, факультет фізичної культури і спортуКуцериб, Т. М.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 316