Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 22 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022Педагогіка та психологія : екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», рівня освіти : бакалаврКриштанович, Світлана; Kryshtanovych, Svitlana; Кафедра педагогіки та психології
2022-04-26Екзаменаційні питання комплексного атестаційного іспиту з теорії і методики фізичного виховання різних груп населення для здобуття ступеня "бакалавр", зі спеціальності 017 "Фізична культура і спорт", освітня програма – "Фізична культура різних груп населення"Ханікянц, Олена
2022Педагогіка та психологія вищої школи : екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», галузь знань : 01 Освіта/Педагогіка, рівня освіти : магістрКриштанович, Світлана; Kryshtanovych, Svitlana; Кафедра педагогіки та психології
2022Екзаменаційні вимоги з дисципліни «Соціальна та корпоративна відповідальність» підготовки магістрів, галузь знань 07 "Управління та адміністрування", cпеціальності 073 "Менеджмент"Холявка, Володимир; Лешко, Христина; Kholiavka, Volodymyr; Leshko, Khrystyna; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни "Управління проєктами" підготовки магістрів, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», факультет туризмуЗавидівська, О.; Дудюк, В.; Zavydivska, O.; Dudiuk, V.; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент”, рівень вищої освіти - магістр, галузь знань - 07 Управління та адміністрування, спеціальність - 073 Менеджмент, факультет туризмуІванова, Лілія; Ivanova, Liliia; Кафедра економіки та менеджменту
2022Самоменеджмент та ефективне лідерство : іспитові питання, галузь знань 07 “Менеджмент та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”, факультет : Туризму, рівень освіти: бакалаврПавленчик, Наталія; Pavlenchyk, Nataliia; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни „Глобальна економіка” для студентів спеціальності 073 Менеджмент, рівня вищої освіти: магістрПавленчик, Анатолій; Pavlenchyk, Anatolii; Кафедра економіки та менеджменту
2022Екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» рівня вищої освіти: магістрПавленчик, Анатолій; Pavlenchyk, Anatolii; Кафедра економіки та менеджменту
2022-01-04Анатомія людини з основами морфології : екзаменаційні вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 014 Середня освіта (фізична культура), спеціальність – 017 Фізична культура і спорт, освітня програма – 017 Фізична культура і спорт (різні групи населення), факультет післядипломної та заочної освіти (перепідготовка)Куцериб, Т. М.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології