Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/804
Title: Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях
Authors: Осадців, Тарас
Петренко, Костянтин
Бубела, Олег
Keywords: спортивні танці
змагальне оцінювання
критерії суддівства
рейтинг
Issue Date: 2013
Citation: Осадців Т. Альтернативний підхід до оцінювання змагальних композицій у спортивних танцях / Тарас Осадців, Костянтин Петренко, Олег Бубела // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 114 - 117.
Abstract: У статті розглядаються питання щодо пошуку шляхів об’єктивізації змагального оцінювання у спортивних танцях. На основі даних педагогічних спостережень та опитування тренерів проаналізовано особливості суддівства танцювальних пар, вивчено досвід оцінювання виступів спортсменів у інших складно координаційних видах спорту з суб’єктивною оцінкою змагального результату. Проведено порівняння результатів суддівського оцінювання за виступи спортсменів-танцюристів згідно із загально- прийнятими правилами і результатів, коли судді визначають рейтингові оцінки за окремими показниками критеріїв суддівства.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/804
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Osa_21.pdf278.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.