Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/711
Title: Олімпійська освіта осіб з особливими потребами: проблема та напрямок дослідження
Authors: Нерода, Неоніла
Keywords: олімпійська освіта
особи з особливими потребами
Issue Date: 2013
Citation: Нерода Н. Олімпійська освіта осіб з особливими потребами: проблема та напрямок дослідження / Неоніла Нерода // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 130 - 134.
Abstract: У статті визначено, що поряд із достатньою кількістю наукових досліджень, які розкривають методологічні, організаційні і філософські основи олімпійської освіти в цілому, відсутні відповідні дані для осіб з особливими потребами, що визначає актуальність науково-практичного завдання галузі фізичної культури та спорту. Метою роботи є обґрунтування методологічного апарату наукового дослідження олімпійської освіти осіб з особливими потребами. Результатами роботи є визначення об’єкта, предмета, мети та завдань майбутнього дослідження.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/711
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ner_24.pdf315.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.