Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/694
Title: Режими навантажень лижників-ветеранів у підготовчому періоді річного циклу тренувань
Authors: Крупський, Василь
Зубрицький, Любомир
Стефанишин, Орест
Байцар, Юрій
Любіжанін, Юрій
Keywords: лижний спорт
навантаження
змагальна швидкість
витривалість
тренування
Issue Date: 2013
Citation: Режими навантажень лижників-ветеранів у підготовчому періоді річного циклу тренувань / Василь Крупський, Любомир Зубрицький, Орест Стефанишин, Юрій Байцар, Юрій Любіжанін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 97 - 101.
Abstract: У статті розглянуто структуру підготовки лижників-ветеранів на першому етапі підготовчого періоду з характерними специфічними особливостями: перехід від снігової підготовки до літньої, перебудова рухової активності, зміна засобів тренування, відносне зниження працездатності і його послідовне підвищення за допомогою засобів літнього тренування. Розкрито шляхи пошуку оптимальних величин виконуваних навантажень, які забезпечують високий рівень тренованості. У результаті проведеного дослідження встановлено, що загальний обсяг виконуваного фізичного навантаження не має вирішального значення в досягненні спортивних результатів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/694
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kru_18.pdf313.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.