Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6748
Title: Wykorzystanie przyborow w nauczaniu techniki jazdy na nartach zjazdowych
Authors: Kosinska, Ludwika
Mrowicki, Andrzej
Nawarecki, Dariusz
Keywords: гірськолижний спорт
тренажери
narciarstwo
przybory
Issue Date: 2011
Citation: Kosinska L. Wykorzystanie przyborow w nauczaniu techniki jazdy na nartach zjazdowych / Ludwika Kosinska, Andrzej Mrowicki, Dariusz Nawarecki // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2011. - № 4(6). - С. 27-33.
Abstract: W procesie nauczania stosowanie różnych środków dydaktycznych ułatwia nauczanie. Różnicowanie środków w nauczaniu czynności ruchowych związane jest między innymi z zasadami stopniowania trudności. Opinia ucznia na temat wykonywanych ćwiczeń to istotny wkład w proces nauczania. Celem badań jest ocena ćwiczeń z wykorzystaniem różnorodnych przyborów na różnych etapach nauczania i doskonalenia jazdy na nartach w opinii ucznia oraz poszukiwanie atrakcyjnych środków dydaktycznych, ułatwiających naukę zadań ruchowych, a także wsparcie funkcji wychowawczych poprzez integrację grupy. Uczestnikami badań było 92 studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, uczestniczących w obozie zimowym, podzielonych na grupę początkującą i zaawansowaną. Podczas zajęć instruktorzy stosowali przygotowany wcześniej zestaw ćwiczeń metodycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i przyborów.
Description: Використання різних дидактичних засобів у процесі тренування поліпшує навчання. Вибір засобів навчання рухових дій визначається ступенем їх складності. Свідоме ставлення учня до вправ, які виконуються, є важливим внеском в успішність процесу навчання. Метою дослідження є аналіз оцінювання учнями вправ із використанням різноманітних пристосувань на різних етапах навчання й удосконалення їзди на гірських лижах та пошук цікавих дидактичних засобів, які поліпшують формування рухових навичок, а також виконують виховні функції щодо інтеграції групи. У дослідженнях брало участь 92 студенти факультету фізичного виховання і фізіотерапії Політехніки Опольської, які перебували в зимовому таборі та були поділені на групи початківців і досвідчених. Під час занять інструктори використовували заздалегідь підготовлений набір методичних засобів, спеціальне обладнання і пристосування.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6748
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
L. Kosinska, A. Mrowicki, D. Nawarecki.pdf305.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.