Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6695
Title: Поліпшення резервних можливостей системи зовнішнього дихання у жінок з постмастектомічним синдромом шляхом застосування проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації
Authors: Одинець, Тетяна
Бріскін, Юрій
Keywords: фізична реабілітація
постмастектомічний синдром
дихальна система
Issue Date: 2016
Citation: Одинець Т. Є. Поліпшення резервних можливостей системи зовнішнього дихання у жінок з постмастектомічним синдромом шляхом застосування проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації / Одинець Т. Є., Бріскін Ю. А. // Науковий часопис [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2016. – Вип. 3К 1(70)16. - С. 123-126.
Abstract: Найчастішим наслідком лікування раку молочної залози є постмастектомічний синдром, що поєднує в собі функціональні порушення з боку різних систем. Мета: визначити особливості поліпшення резервних можливостей системи зовнішнього дихання в жінок з постмастектомічним синдромом шляхом застосування проблемно- орієнтованої програми фізичної реабілітації. Методи дослідження: аналіз літературних джерел та емпіричних даних; спірографія, дихальні проби Штанге та Генчі, екскурсія грудної клітки; методи математичної статистики. Результати: експериментальна перевірка ефективності розробленої проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації показала, що у жінок основної групи з постмастектомічним синдромом було відзначено вірогідне поліпшення більшості показників фунції зовнішнього дихання протягом стаціонарного етапу реабілітації, в той час як у групі порівняння - лише часу затримки дихання на фазі вдиху та видих
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6695
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Одинець Т., Бріскін Ю..pdf714.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.