Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5857
Title: Науково-методичне обгрунтування системи вдосконалення спортивного тренування боксерів з урахуванням нових тенденцій розвитку виду спорту
Authors: Кіприч, Сергій
Keywords: бокс
спортивне тренування
Issue Date: 2015
Citation: Кіприч С. Науково-методичне обгрунтування системи вдосконалення спортивного тренування боксерів з урахуванням нових тенденцій розвитку виду спорту / Сергій Кіприч // Фізична активність, здоров'я і спорт. - 2015. - № 1. - С. 21 - 30.
Abstract: Сучасні тенденції розвитку боксу припускають зміну структури змагальної діяльності, збільшення кількості відповідальних поєдинків, турнірів. Актуальною є розробка системного підходу до вдосконалення спортивної підготовки боксерів в нових організаційних умовах виду спорту. Одним із шляхів може бути новий підхід до побудови спортивного тренування при підготовці до турніру, поєдинку боксерів на основі закономірностей формування цілісної структури спортивного тренування впродовж року. Мета: систематизувати дані наукових досліджень і обґрунтувати систему вдосконалення спортивного тренування боксерів високої кваліфікації з урахуванням нових тенденцій розвитку виду спорту. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури та власних досліджень. Система вдосконалення містить науково-методичні принципи побудови тренувального процесу на рівні мікро-, мезо- і макроструктури підготовки боксерів високої кваліфікації. Це дасть змогу уточнити кількісні та якісні характеристики навантажень розвивальної, мобілізаційної та відновлювальної спрямованості, оптимізувати співвідношення періодів роботи й відновлення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/5857
Appears in Collections:Науковий журнал "Фізична активність, здоров'я і спорт"

Files in This Item:
File SizeFormat 
С. Кіприч.pdf403.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.