Контрольні роботи Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179
Issue DateTitleAuthor(s)
2023Контрольні роботи з дисципліни «Преформовані фізичні чинники» для студентів cпеціальності 227 - Фізична терапія та ерготерапія, спеціалізація «Фізична терапія та ерготерапія»Будзин, Віра; Кафедра фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної медицини
2022Комплексні контрольні завдання з дисципліни «Методика роботи спортивного хореографа» для студентів 5 курсу, спеціальності 024 Хореографія»Сосіна, Валентина; Sosina, Valentyna; Кафедра хореографії та мистецтвознавства
2023-03-30Методичні рекомендації до написання кредитно-модульних контрольних робіт, критерії оцінювання та розподіл балів які отримують студенти з курсу "Філософія" для студентів третього курсу спеціальностей : 017 Фізична культура і спорт, 014.11 Середня освіта, 024 Хореографія, 241 Готельно-ресторанна справаПоцюрко, Марія; Potsiurko, Mariia; Кафедра гуманітарних дисциплін
2022-02-15Теорія і методика фізичного виховання : методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни, галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 017 Фізична культура і спорт, освітня програма «Фізкультурно-спортивна реабілітація», факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, М. О.; Кафедра теорії та методики фізичної культури
2022-01-05Анатомія людини : тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання з навчальної дисципліни "Анатомія людини", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 017 – фізична культура і спорт, факультет післядипломної та заочної освітиГриньків, М. Я.; Hrynkiv, M. Ya.; Кафедра анатомії та фізіології
2022-01-05Анатомія людини : тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання з навчальної дисципліни "Анатомія людини", освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 014 Середня освіта (фізична культура), спеціальність – 017 Фізична культура і спорт, освітня програма – Фізична культура і спорт, різні групи населення, факультет післядипломної та заочної освітиГриньків, М. Я.; Hrynkiv, M. Ya.; Кафедра анатомії та фізіології
2021-11-03Фізіологічні основи спорту : тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни, рівень вищої освіти – бакалавр, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», заочна форма навчанняКоритко, З. І.; Korytko, Z. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2021-11-03Фізіологічні основи фізичного виховання : контрольні роботи з навчальної дисципліни, рівень вищої освіти – бакалавр, спеціальність 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», заочна форма навчанняКоритко, З. І.; Korytko, Z. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2021-11-03Фізіологічні основи спорту : тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни, рівень вищої освіти – бакалавр, спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», заочна форма навчанняКоритко, З. І.; Korytko, Z. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2021-09-06Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення : методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни, галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 017 Фізична культура і спорт, освітня програма «Фізична культура різних груп населення», факультет педагогічної освіти, факультет післядипломної та заочної освіти, рівень освіти : бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2021-03-03Туристичне країнознавство : контрольні комплексні роботи з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти, спеціальності 242 Туризм, заочної форми навчанняСкабара, Р. М.; Skabara, R. M.; Кафедра спортивного туризму
2021-03-03Туристичне країнознавство : контрольні комплексні роботи з навчальної дисципліни, галузь знань 07 - Управління та адміністрування, спеціальність 073 - МенеджментСкабара, Р. М.; Skabara, R. M.; Кафедра спортивного туризму
2021-03-03Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з дисципліни «Риторика» для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр», спеціальність 073 «Менеджмент»Гузенко, І. І.; Huzenko, I. I.; Кафедра гуманітарних дисциплін
2021-01-12Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення : методичні вказівки та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни для для студентів 3 курсу ФПО, рівень вищої освіти «бакалавр», 014.11 Фізичне вихованняПервачук, Р. В.; Pervachuk, R. V.; Кафедра атлетичних видів спорту
2021-01-11Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - вільна боротьба) : методичні вказівки та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів 3 курсу ФКіС, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 017 Фізична культура і спортПервачук, Р. В.; Pervachuk, R. V.; Кафедра атлетичних видів спорту
2021-01-08Анатомія людини з основами спортивної морфології : тематика контрольних робіт для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю: 017 „Фізична культура і спорт” 014 „Середня освіта (фізична культура)”, 017 „Фізична культура і спорт, різні групи населення на базі непрофільної вищої освіти”Куцериб, Т. М.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-12-09Теорія і методика фізичного виховання : методичні вказівки та тематика контрольних робіт, галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 227 фізична терапія, ерготерапія, факультет фізичної терапії та ерготерапії, рівень освіти : бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2020-11-05Фізіологічні основи фізичного виховання : тематика контрольних робітКоритко, З. І.; Korytko, Z. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-11-04Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : тематика контрольних робіт з курсу для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю 014 - cередня освіта (фізична культура), 017 - фізична культура і спорт на базі непрофільної вищої освітиБергтраум, Д. І.; Berhtraum, D. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-20Анатомія людини : тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю: галузь знань - 01 - освіта/ педагогіка, спеціальність - 017 - фізична культура і спорт факультет післядипломної та заочної освітиГриньків, М. Я.; Hrynkiv, M. Ya.; Кафедра анатомії та фізіології
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 179