Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4991
Title: Визначення адаптаційних процесів під впливом занять фізичною культурою в учнів загальноосвітніх шкіл
Authors: Чиженок, Тамара
Коваленко, Юлія
Keywords: адаптація
адаптаційний потенціал
коефіцієнт витривалості
індекс Робінсона
урок фізичної культури
учні старшого шкільного віку
Issue Date: 2016
Citation: Чиженок Т. Визначення адаптаційних процесів під впливом занять фізичною культурою в учнів загальноосвітніх шкіл / Тамара Чиженок, Юлія Коваленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. - Львів, 2016. - Вип. 20, т. 1/2. - С. 346-351.
Abstract: Досліджено показники стану адаптаційних можливостей учнів старшого шкільного віку на початку експерименту та наприкінці. Установлено, що показники адаптаційного потенціалу (АП), коефіцієнта витривалості кровообігу (КВ) та індексу Робінсона (ІР) у юнаків експериментальної групи кращі і відповідають оптимальному рівню наприкінці експерименту, порівняно з показниками контрольної групи. Коефіцієнт витривалості серцево‑судинної системи свідчить про підвищення тренованості під впливом додаткових занять фізичною культурою, а показник індексу подвійного добутку про економізацію в роботі серцево‑судинної системи юнаків. Показники адаптаційних можливостей можуть бути використані як критеріїв оцінювання і контролю за впливом фізичного навантаження занять фізичною культурою на організм учнів загальноосвітньої школи.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/4991
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
МSNU_2016_Т2_32.pdf267.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.