Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/464
Title: Залежність амплітудно-частотних параметрів електроміограми від сили скорочення м'язів лучників під час виконання імітаційних вправ
Authors: Вовканич, Любомир
Виноградський, Богдан
Коваль, Іванна
Ковтул, Оксана
Keywords: стрільба з лука
сила скорочення м'язів
електроміограма
Issue Date: 2014
Citation: Залежність амплітудно-частотних параметрів електроміограми від сили скорочення м'язів лучників під час виконання імітаційних вправ / Любомир Вовканич, Богдан Виноградський, Іванна Коваль, Оксана Ковтул // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2014. – № 1. – С. 19 – 27.
Abstract: Опис залежності між силою скорочення м'язів та амплітудно-частотними характеристиками електроміограми важливий для розуміння механізмів регуляції сили скорочення м'язових груп. Мета роботи: визначити характер залежностей середньої частоти та амплітуди інтерференційної електроміограми (ІЕМГ) кількох м'язів лучників (т. delloideus, т. trapezius, т. ігф-aspinatus) від сили натягу тятиви. У дослідженні взяли участь 7 лучників високої кваліфікації. Установлено, що амплітуда ІЕМГ цих м'язів збільшується при зростанні зусилля. Залежності мали переважно нелінійний характер, зміни для ІЕМГ м'язів правої сторони тіла - більшими. Для більшості м'язів виявлено підвищення середньої частоти ІЕМГ при зростанні зусилля. Отже, збільшення сили м'язових скорочень у імітаційній вправі забезпечується активацією додаткових рухових одиниць та підвищенням частоти імпульсації мотонейронів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/464
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vovkanych L., Vynohrads'kyy B., Koval' I., Kovtul O..pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.