Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/422
Title: Сучасні підходи щодо оцінки рівня індивідуального здоров’я осіб з ішемічною хворобою серця
Authors: Жарська, Наталія
Гузій, Оксана
Будзин, Віра
Keywords: здоров'я
ішемічна хвороба серця
функціональні показники
фізична реабілітація
Issue Date: 2014
Citation: Жарська Н. В. Сучасні підходи щодо оцінки рівня індивідуального здоров’я осіб з ішемічною хворобою серця / Жарська Н. В., Гузій О. В., Будзин В. Р. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 308 – 313.
Abstract: У статті подано результати аналізу показників функціонального стану серцево-судинної системи осіб з ішемічною хворобою серця та встановлено рівні реагування та відновлення серцево-судинної та вегетативної нервової систем у процесі фізичної реабілітації осіб з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія II функціональний клас) з метою подальшого диференційованого використання засобів та методів фізичної реабілітації.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/422
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zhars'ka N., Huziy O., Budzyn V..pdf309.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.