Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/405
Title: Систематизація реабілітаційних заходів при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
Authors: Воронін, Денис
Кевпанич, Василь
Keywords: фізична реабілітація
мозок
кровообіг
Issue Date: 2014
Citation: Воронін Д. Систематизація реабілітаційних заходів при хронічних порушеннях мозкового кровообігу / Денис Воронін, Василь Кевпанич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 3. - С. 53 - 57.
Abstract: Роботу присвячено розробці системи реабілітаційних заходів при хронічних порушеннях мозкового кровообігу, зокрема запропоновано періодизацію застосування методів і засобів фізичної реабілітації та представлено алгоритм їх використання. Виокремлено три періоди реабілітації та 8 етапів, що відповідають клінічному станові пацієнта. Основними методами фізичної реабілітації є ЛФК, масаж і фізіотерапія. Розглянуто методи контролю за ефективністю процесу фізичної реабілітації. Визначено ефективність запропонованої системи.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/405
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vor_8.pdf355.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.