Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 34 (Search time: 0.079 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022-02-15Теорія і методика фізичного виховання : плани семінарських занять з дисципліни, галузь знань 01 "Освіта", спеціальність: 017 "Фізична культура і спорт", освітня програма "Фізкультурно-спортивна реабілітація", факультет фізичної культури і спорту, рівень освіти: бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, М. О.; Кафедра теорії та методики фізичної культури
2022-03-14Фітнес-технології : теми семінарських занять, спеціальність 014 «Середня освіта (фізична культура)», рівень вищої освіти «магістр», 6 курс, факультет педагогічної освітиІваночко, Вікторія; Ivanochko, V.
2022-02-16Психологія управління та конфліктологія : теми практичних занять з дисципліни для студентів рівня вищої освіти: магістр зі спеціальності: 242 «Туризм»Криштанович, С. В.; Kryshtanovych, S. V.; Кафедра педагогіки та психології
2022-03-25Моделі надання реабілітаційних послуг у фізичній терапії та ерготерапії на основі Міжнародної класифікації функціонуванняСтупницька, Світлана; Stupnytska, Svitlana
2022Теми та зміст семінарських занять з навчальної дисципліни «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» для студентів спеціальності 073 МенеджментГуль, Іван; Hul, Ivan; Кафедра економіки та менеджменту
2022Завдання до семінарських занять з методичними рекомендаціями щодо їхнього виконання з навчальної дисципліни "Управління проєктами", підготовки магістрів, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 073 «Менеджмент», факультет туризмуЗавидівська, О.; Дудюк, В.; Zavydivska, O.; Dudiuk, V.; Кафедра економіки та менеджменту
2022Глобальна економіка : методичні рекомендації для семінарських занять студентів денної та заочної форми навчання, спеціальності 073 Менеджмент, рівень вищої освіти „Магістр"Павленчик, Анатолій; Pavlenchyk, Anatolii; Кафедра економіки та менеджменту
2022«Інтелектуальна власність» : тематичний план семінарських занять, спеціальності 073 «Менеджмент», рівень вищої освіти : магістрТурчак, Олександр; Turchak, Oleksandr; Кафедра гуманітарних дисциплін
2022Методичні вказівки для проведення семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни "Управління якістю туристичних послуг" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" другого (магістерського) рівня вищої освітиГолод, Андрій; Кулик, Оксана; Holod, Andrii; Kulyk, Oksana; Кафедра туризму
2022Стратегічний аналіз : методичні рекомендації для семінарських занять студентів спеціальності 073 "Менеджмент", освітньо-кваліфікаційний рівень : магістрПавленчик, Анатолій; Pavlenchyk, Anatolii; Кафедра економіки та менеджменту