Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/352
Title: Показники ізотермії оболонки тіла учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання
Authors: Саїнчук, Ольга
Keywords: фізичне виховання
учні молодшого шкільного віку
ізотермія
термометрія
здоров'я
Issue Date: 2014
Citation: Саїнчук О. Показники ізотермії оболонки тіла учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання / Олена Саїнчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 133 - 137.
Abstract: Розглядається доцільність урахування показників термометрії для виявлення нормальності функціонування систем і функцій організму, що може слугувати індикатором для допуску до занять фізичною культурою. Мета дослідження передбачала встановлення показників термометрії школярів початкових класів щодо можливості включення їх в оцінювання ефективності рекреаційно-оздоровчих програм занять. У дослідженні взяли участь 187 учнів молодшого шкільного віку, з них 103 хлопчика і 84 дівчинки. Установлено характерний для молодших школярів температурний екстремум.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/352
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sai_24.pdf303.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.