Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/341
Title: Ефективність використання інтерактивних технологій навчання у фізичній підготовці школярів
Authors: Кожедуб, Тетяна
Keywords: фізична підготовка
інтерактивні технології
інноваційні технології
урок фізичної культури
школярі
Issue Date: 2014
Citation: Кожедуб Т. Ефективність використання інтерактивних технологій навчання у фізичній підготовці школярів / Тетяна Кожедуб // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 2. - С. 63 - 68.
Abstract: У статті розкрито інноваційні підходи щодо підвищення фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Ми запропонували використання активних методів навчання для підвищення інтересу дітей до занять фізичною культурою. Представлено результати наукових досліджень фахівців, які займалися проблемою фізичної підготовки школярів різних вікових груп. Їх аналіз показує необхідність наукової розробки інноваційних підходів, які сприяють підвищенню інтересу учнів до занять фізичною культурою і спортом. Одним із таких підходів є використання активних методів навчання під час уроку фізичної культури для підвищення фізичної підготовки школярів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/341
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Koz_12.pdf306.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.