Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32490
Title: Ускладнення від лейкозів, як передумова до фізичної терапії
Other Titles: Complications from leukemia as a prerequisite for physical therapy
Authors: Бас, Ольга
Куніцька, Іванна
Bas, Olga
Kunitska, Ivanna
Keywords: фізична культура та здоров’я
фізична терапія
лейкози
соціологія фізичної культури та медичного виховання
physical culture and health
physical therapy
leukemia
sociology of physical culture and medical education
Issue Date: 21-Jun-2022
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Бас О. Ускладнення від лейкозів, як передумова до фізичної терапії / Ольга Бас, Іванна Куніцька // Здоров'я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка : колект. моногр. - Старогард Гданські ; Львів, 2022. - С. 95-117.
Series/Report no.: наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК імені Івана Боберського;
Abstract: Лейкози (лейкемії) – це злоякісні пухлини кровотворної тканини з первинною локалізацією в кістковому мозку і подальшою дисемінацією в периферичній крові, селезінці, лімфатичних вузлах, інших органах та тканинах. У структурі дитячих гемобластозів, які становлять половину всіх злоякісних новоутворень у дитячому віці (46 % ), на долю лейкозів припадає 38-40 %. За даними ВООЗ, лейкози посідають перше місце серед захворювань лімфоїдної та кровотворної систем людини, а смертність становить приблизно 1 % від загального показника смертності за всіма країнами світу. За даними Національного канцер-реєстру (НКР) України, лейкози стабільно займають перші позиції у структурі захворюваності та смертності населення від злоякісних новоутворень серед вікової групи до 17 років, яка формує потенціал нашої держави та суспільства в цілому. В Україні частота захворюваності лейкозами в середньому становить 4-5 випадків на 100тис. дитячого населення на рік, з яких 75 % хворих – діти з гострою лімфобластною лейкемією. Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) – це пухлинне захворювання, при якому злоякісна клональна проліферація лімфоїдних клітин-попередників (бластів) супроводжується витісненням і пригніченням нормального гемопоезу та порушенням функції лімфоїдної системи. Лімфоїдні варіанти гострого лейкозу складають 82,3 %, мієлоїдні варіанти - 17,7 %. Leukemias (leukemias) are malignant tumors of hematopoietic tissue with primary localization in the bone marrow and subsequent dissemination in the peripheral blood, spleen, lymph nodes, other organs, and tissues. In the structure of childhood myeloblastosis, which accounts for half of all malignant neoplasms in childhood (46%), leukemia accounts for 38-40% . According to the WHO, leukemia ranks first among diseases of the human lymphoid and hematopoietic systems, and mortality is approximately 1% of the total mortality rate in all countries. According to the National Cancer Registry (NCR) of Ukraine, leukemias consistently occupy the first position in the structure of morbidity and mortality from malignant neoplasms among the age group up to 17 years, which forms the potential of our state and society as a whole. a whole.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/32490
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PC - ZFKFiP 2022.1-сторінки-96-118.pdf346.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.