Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3199
Title: Вплив вправ бодіфітнесу на фізичне здоров'я чоловіків віком 20-35 років
Authors: Ажиппо, Олександр
Масляк, Ірина
Keywords: фізичне виховання
фізичне здоров’я
бодіфітнес
Issue Date: 2015
Citation: Ажиппо О. Вплив вправ бодіфітнесу на фізичне здоров'я чоловіків віком 20-35 років / Олександр Ажиппо, Ірина Масляк // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 4. - С. 132 - 136.
Abstract: Проблема збереження та зміцнення здоров’я дорослого населення в нашій країні залишається актуальною. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми відводиться різноманітним заняттям фізичною культурою у вільний час. У статті подано результати досліджень, метою яких було визначити ступінь впливу вправ бодіфітнесу на фізичне здоров'я чоловіків віком 20–35 років. Фізичне здоров’я визначалося за показниками антропометричних вимірювань, частоти серцевих скорочень у спокої та після певного фізичного навантаження, артеріального тиску, життєвої ємності легенів тощо. Визначено позитивний вплив вправ бодіфітнесу на фізичне здоров’я чоловіків.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3199
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ажиппо_24.pdf293.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.