Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31403
Title: Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки
Authors: Свищ, Лілія Осипівна
Keywords: аксіологія
цінність
ціннісні орієнтації
фахівців з іноземної філології
аксіологічна освіта
результати освітньої діяльності
аксіологічний підхід
структурно-змістова модель
ціннісно-смисловий досвід
педагогічні умови
Issue Date: 13-Dec-2021
Publisher: ЛДУФК імені Івана Боберського
Citation: Свищ Л. О. Педагогічні умови формування ціннісно-смислового досвіду майбутніх фахівців з іноземної мови у процесі професійної підготовки : дис. ...канд. пед. наук : 13:00:04 / Свищ Лілія Осипівна. - Львів, 2021. - 281 с.
Abstract: У дисертації на методологічному, теоретичному та практичному рівнях досліджено аксіологічні засади професійної підготовки фахівців з іноземної мови із використанням зарубіжного досвіду.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/31403
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Свищ_дис_2021.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.