Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27499
Title: Система фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі
Authors: Федоренко, Сергій Миколайович
Keywords: м’язово-скелетні порушення
опорно-руховий апарат
фізична терапія
відновлення
реабілітація
фізичне функціонування
діяльність
участь
терапевтичні вправи
якість життя
Issue Date: 26-Nov-2020
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Федоренко С. М. Система фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі : автореф. дис. .. д-ра наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Федоренко Сергій Миколайович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2020. - 45 с.
Abstract: У дисертації розроблено та науково обґрунтовано систему фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на амбулаторному рівні з урахуванням біопсихосоціальної моделі та основних положень МКФ. Розроблено процедуру залучення членів міждисциплінарної команди до співпраці із застосуванням можливостей телемедицини. У роботі визначено структуру управління процесом фізичної терапії, впроваджені основні складові діяльності фізичного терапевта та формування терапевтичного альянсу між ним і пацієнтом. Доказана ефективність впливу впроваджених змін у змістовну та організаційну структуру системи фізичної терапії осіб з ураженнями опорно-рухового апарату на амбулаторному етапі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27499
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федоренко_aref_2020.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.