Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24835
Title: Кінезіологія : силабус курсу освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія"
Authors: Рибак, Олег
Rybak, Oleh
Кафедра водних та неолімпійських видів спорту
Keywords: кафедра водних та неолімпійських видів спорту
Кінезіологія
спеціальність "Хореографія"
Issue Date: 5-Mar-2020
Citation: Кінезіологія : силабус курсу освітнього ступеня "Бакалавр" галузі знань 02 "Культура і мистецтво" спеціальності 024 "Хореографія" / розроб. Рибак О. Ю. - Львів, 2020. - 6 с.
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Кінезіологія» є найбільш ефективне забезпечення спеціальної професійно-педагогічної підготовки студентів, формування теоретичних знань, практичних навичок і вмінь самостійного біомеханічного аналізу та удосконалення фізичних вправ у хореографічній підготовці, а також обґрунтування індивідуальних раціональних моделей рухової діяльності, педагогічних засобів і програм навчання та корекції рухових дій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/24835
Appears in Collections:Силабуси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Силабус кінезіологія Хор.pdf220.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.