Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21957
Title: Структурна модель управління масовим спортом на місцевому рівні в Курдистані
Authors: Мічуда, Юрій
Вареник, Олег
Абдулрахман Раман Нурі
Michuda, Yurii
Varenyk, Oleh
Abdulrakhman Raman Nuri
Keywords: масовий спорт
управління
організаційна взаємодія
структура
модель
Issue Date: 2019
Citation: Мічуда Ю. Структурна модель управління масовим спортом на місцевому рівні в Курдистані / Юрій Мічуда, Олег Вареник, Абдулрахман Раман Нурі // Спортивна наука України. - 2018. - № 5(87). - С. 25-31. - Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/785/759
Abstract: Мета дослідження зумовлена недосконалістю структури управління системою масового спорту, відсутністю механізму, що міг би дати змогу подолати міжвідомчі та інші організаційні бар'єри, які існують між різними сторонами управління. У зв'язку з цим, метою нашого дослідження став пошук шляхів оптимізації взаємодії між усіма зацікавленими сторонами. На основі організаційного аналізу та організаційного діагнозу визначено ті умови, котрі найбільше сприятимуть розвиткові масового спорту в регіоні, а згодом – і на загальнонаціональному рівні. Завдяки проведеним дослідженням та здійсненому аналізу наявних функціональних зв’язків між суб’єктами масового спорту в Курдистані побудовано та представлено модель, яка відображає структуру налагодження такої взаємодії. Механізм взаємодії в запропонованій моделі повинен визначатися закріпленими в нормативних документах цілями і функціями організацій у сфері масового спорту; напрямом і змістом інформаційних зв'язків, а також особливостями їх використання; можливостями і способами використання ресурсів організацій для вирішення проблем масового спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/21957
Appears in Collections:Науковий журнал "Спортивна наука України"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
785-1587-1-SM.pdf675.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.