Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/179
Title: Зміна біохімічних показників енергетичного обміну у борців вільного стилю за впливу спеціальних контрольних тестів на підготовчому етапі
Authors: Сибіль, Марія
Первачук, Ростислав
Свищ, Ярослав
Keywords: боротьба
борці вільного стилю
енергетичний обмін
біохімічні показники
креатинін
контрольні тести
Issue Date: 2014
Citation: Сибіль М. Зміна біохімічних показників енергетичного обміну у борців вільного стилю за впливу спеціальних контрольних тестів на підготовчому етапі / Марія Сибіль, Ростислав Первачук, Ярослав Свищ // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 568 – 574.
Abstract: Вивчали зміни біохімічних показників анаеробного (креатиніну і молочної кислоти) та аеробного (сечовини) обмінів борців вільного стилю з метою виявлення індивідуальних особливостей енергозабезпечення їх рухової активності за впливу контрольних тестів. У дослідженні брали участь 40 кваліфікованих спортсменів з вільної боротьби: MC, KMC та спортсмени І розряду - члени збірної команди Львівської області та окремі члени збірної команди України. Виділили кластерні групи за критерієм спрямованості показників анаеробного обміну, що слугуватиме базою для корекції тренувальних навантажень за обсягом та інтенсивністю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/179
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sybil' M., Pervachuk R., Svyshch Ya..pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.