Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/169
Title: Засоби спортивного туризму в структурі фізичного виховання студентів ВНЗ туристичного профілю
Authors: Зінь, Любомира
Капаціла, Веронія
Пітин, Мар'ян
Keywords: спортивний туризм
оздоровча діяльність
Issue Date: 2014
Citation: Зінь Л. Засоби спортивного туризму в структурі фізичного виховання студентів ВНЗ туристичного профілю / Любомира Зінь, Веронія Капаціла, Мар'ян Пітин // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 130 – 136.
Abstract: Розроблено стратегію використання засобів спортивного туризму в оздоровчій діяльності студентів ВНЗ туристичного профілю на прикладі Львівського інституту економіки і туризму. Заходи розподілено на окремі групи: за змістом (тематичні, спортивні, оздоровчо-практичні, волонтерські заходи та заходи з неповносправними особами), характером (традиційні та нетрадиційні) та, з досвіду реалізації, запропоновано орієнтовний період їх проведення у навчальному році.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/169
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Zin' L., Kapatsila V., Pityn M..pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.