Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/155
Title: Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами
Authors: Ріпак, Мар'яна
Ріпак, Ігор
Маланчук, Галина
Грибовський, Віталій
Котов, Сергій
Keywords: фізичне виховання
заняття фізичними вправами
учні середнього шкільного віку
рухова активність
мотиви
Issue Date: 2014
Citation: Ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами / Мар'яна Ріпак, Ігор Ріпак, Галина Маланчук [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 2. – С. 127 – 132.
Abstract: У статті проаналізовано ставлення учнів середнього шкільного віку до занять фізичними вправами, з'ясовано мотиви, які спонукають школярів до занять фізичними вправами, установлено причини, що перешкоджають їм займатися фізичними вправами, а також з'ясовано, якого способу життя дотримуються учні середнього шкільного віку. Визначено роль і місце фізичної культури в режимі дня учнів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/155
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ripak M., Ripak I., Malanchuk H., Hrybovs'kyy V., Kotov S..pdf953.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.