Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1341
Title: Педагогічний контроль швидкісно-силової та технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину
Authors: Лемешко, В'ячеслав
Дух, Тетяна
Пелех, Світлана
Keywords: стрибки у довжину
педагогічний контроль
швидкісно-силова підготовленість
Issue Date: 2011
Citation: Лемешко В. Педагогічний контроль швидкісно-силової та технічної підготовленості кваліфікованих стрибунок у довжину / В'ячеслав Лемешко, Тетяна Дух, Світлана Пелех // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2011. - Вип. 15, т. 1. - С. 174 - 182.
Abstract: У статті викладено результати експериментальних досліджень із підвищення ефективності тренувального процесу стрибунок у довжину. Одним із найважливіших чинників підвищення ефективності тренувального процесу є спеціально організований педагогічний контроль на різних етапах підготовки стрибунок у річному тренувальному циклі. В роботі подано найінформативніші показники швидкісно- силових та технічних характеристик, що забезпечують зростання спортивного результату. Особливо важливе значення має технологія використання засобів педагогічного контролю з урахуванням індивідуальних особливостей кожної спортсменки в стрибках у довжину.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1341
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Лемешко_142.pdf187.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.