Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1274
Title: Структурно-функціональні порушення після екстраплевральної торакопластики з приводу туберкульозу легень та напрямки корекції їх засобами фізичної реабілітації
Authors: Співак, Антоніна
Мухін, Володимир
Keywords: фізична реабілітація
туберкульоз легень
торакопластика
Issue Date: 2012
Citation: Співак А. Структурно-функціональні порушення після екстраплевральної торакопластики з приводу туберкульозу легень та напрямки корекції їх засобами фізичної реабілітації / Антоніна Співак, Володимир Мухін // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 3. - С. 228 - 235.
Abstract: У статті наведено результати аналізу структурно-функціональних порушень після пер- винної екстраплевральної торакопластики в 40 хворих на мультирезистентний туберкульоз легень. Виявлено зміни м'язово-кісткового апарату грудної клітки, хребта, плечового поясу, порушення функцій внутрішньогрудних органів, які стали основою індивідуального добору засобів і методів фізичної реабілітації хворим у ранньому й пізньому післяопераційному періодах.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1274
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Spivak.pdf654.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.