Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1214
Title: Реакція показників кардіо-респіраторної системи хлопчиків 7-9 років на рухову активність різної інтенсивності
Authors: Трачук, Сергій
Keywords: рухова активність
молодші школярі
частота серцевих скорочень
енерговитрати
метаболізм
Issue Date: 2012
Citation: Трачук С. Реакція показників кардіо-респіраторної системи хлопчиків 7-9 років на рухову активність різної інтенсивності / Сергій Трачук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 206 - 211.
Abstract: Розглянуто і проаналізовано функціональні показники кардіо-респіраторної системи дітей молодшого шкільного віку під впливом фізичних навантажень різної інтенсивності. Подано дані лабораторних досліджень з використанням високоінформативної апаратури. Визначення тісного взаємозв’язку частоти серцевих скорочень з рівнем метаболізму роблять її зручним побічним показником при оцінюванні витрат енергії, а також засобом прогнозування споживання кисню при руховій активності різної спрямованості й інтенсивності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1214
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Trachyk.pdf405.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.