Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1168
Title: Фізична підготовленість підлітків різних соматотипів
Authors: Арламовський, Родіон
Іванишин, Ірина
Султанова, Ірина
Keywords: фізична підготовленість
підлітки
соматотип
Issue Date: 2012
Citation: Арламовський Р. Фізична підготовленість підлітків різних соматотипів / Родіон Арламовський, Ірина Іванишин, Ірина Султанова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2012. - Вип. 16, т. 2. - С. 6 - 12.
Abstract: У статті розкрито соматотипологічні особливості фізичної підготовленості підлітків та виявлено гетерохронне співвідношення рівнів розвитку окремих рухових якостей у кожному віковому періоді. Встановлено оптимальні вікові періоди для розвитку динамічної та статичної м’язової витривалості, а також швидкісно-силових здібностей у школярів мезоморфного, ектоморфного та ендоморфного соматотипів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1168
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Arlam.pdf328.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.