Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1082
Title: "Тиждень доступного спорту" як засіб залучення населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності
Authors: Турка, Ростислав
Keywords: здоров’я
рухова активність
спортивно-масові заходи
Issue Date: 2013
Citation: Турка Р. "Тиждень доступного спорту" як засіб залучення населення до фізкультурно-оздоровчої діяльності / Ростислав Турка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 186 - 191.
Abstract: У статті розглядаються спортивно-масові заходи як засіб підвищення фізичної активності дорослого населення. Наведено аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури щодо проблеми рухової активності громадян та засоби її підвищення. Подано результати анкетування 135 учасників акції «Тиждень доступного спорту» у м. Львові. Визначено головні причини пасивного ставлення до занять руховою активністю. Установлено, що спортивно-масові заходи стимулюють їх учасників систематично займатися руховою активністю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1082
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tur_32.pdf313.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.