Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1061
Title: Пропаганда фізкультурно-спортивних занять для неповносправних у засобах масової інформації
Authors: Семаль, Наталія
Keywords: фізкультурно-спортивні заняття
неповносправні
пропаганда
засоби масової інформації
Issue Date: 2013
Citation: Семаль Н. Пропаганда фізкультурно-спортивних занять для неповносправних у засобах масової інформації / Наталія Семаль // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 170 - 174.
Abstract: У роботі систематизовано інформацію про роль засобів масової інформації в пропагандистській діяльності із залучення неповносправних до рухової активності. Вивчено думку неповносправних щодо якості, змісту й адресності публікацій на фізкультурно-спортивну тематику в засобах масової інформації. З’ясовано недостатню участь засобів масової інформації з пропаганди фізкультурно-спортивних занять серед інвалідів. Виявлено, що наявні резерви для підвищення мотивації осіб з особливими потребами до фізкультурно-спортивних занять засобами масової інформації.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1061
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sem_29.pdf283.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.