Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/1015
Title: Міжпредметні зв'язки як один із факторів формування інформаційної культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту
Authors: Ільків, Оксана
Пришляк, Олег
Матвіїв, Василь
Keywords: інформаційна культура
інформаційні технології
міжпредметні зв’язки
навчально-виховний процес
Issue Date: 2013
Citation: Ільків О. Міжпредметні зв'язки як один із факторів формування інформаційної культури майбутніх фахівців фізичної культури та спорту / Оксана Ільків, Олег Пришляк, Василь Матвіїв // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 4. - С. 71 - 77.
Abstract: Описано ефективність використання комп’ютерної техніки у навчально-виховному процесі студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) - майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Показано використання пакетів прикладних програм у базових та професійно-орієнтованих дисциплінах у навчальному процесі при вивченні дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Комп’ютерні та інформаційні технології».
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/1015
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ilk_12.pdf325.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.