Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7806
Title: Вікові особливості фізичної підготовленості дітей дошкільного віку
Authors: Пасічник, Вікторія
Пітин, Мар'ян
Keywords: фізична підготовленість
діти дошкільного віку
Issue Date: 2017
Citation: Пасічник В. Вікові особливості фізичної підготовленості дітей дошкільного віку / Вікторія Пасічник, Мар'ян Пітин // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. - 2017. - Вип. 25/26. - С. 225-234.
Abstract: Метою роботи є визначення вікових особливостей фізичної підготовленості дітей 3-6 років. Дослідження проводилося на базі дошкільних навчальних закладів м. Львова та Львівської області у 2017 році. Усього у дослідженні взяли участь 1188 дітей дошкільного віку, серед них 418 дітей молодшого дошкільного віку (3-4 роки), 350 середнього дошкільного віку (4-5 років) та 420 - старшого дошкільного віку (5-6 років). Встановлено, що обстежувана вибірка дітей характеризується поступовим поліпшенням із віком за всіма показниками фізичної підготовленості. Період від 4-5 до 5-6 років відзначається достовірним зростанням за всіма показниками фізичної підготовленості. Період від 3-4 до 4-5 років характеризується вірогідним зростанням за більшістю показників фізичної підготовленості, виняток становлять результати у виконанні вправ на точність рухів, статичну рівновагу та гнучкість у дітей обох статей та у швидкості рухової реакції в дівчаток. В усіх вікових групах не виявлено достовірної різниці результатів між дівчатками та хлопчиками у розвитку силової витривалості та швидкісної сили. Хлопчики мали вірогідно вищі результати в розвитку сили рук відносно дівчаток, проте, останні мали достовірно вищі показники у розвитку гнучкості та статичної рівноваги відносно хлопчиків.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7806
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
В. Пасічник, М. Пітин.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.