Залікові вимоги : [386] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 386
Issue DateTitleAuthor(s)
2020-11-23Залікові вимоги до змістових модулівКуцериб, Т.; Гриньків, М.; Музика, Ф.; Kutseryb, T.; Hrynkiv, M.; Muzyka, F.
2020-11-12Фізіологія рухової активності : залікові вимоги рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 024 - хореографія денна форма навчанняБергтраум, Д. І.; Berhtraum, D. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-11-11Фізіологія спорту : залікові вимоги рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», денна форма навчанняВовканич, Л. С.; Бергтраум, Д. І.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-11-11Фізіологія рухової активності різних груп населення : залікові вимоги з дисципліни рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 017 «Фізична культура і спорт», денна форма навчанняВовканич, Л. С.; Бергтраум, Д. І.; Vovkanych, L. S.; Berhtraum, D. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-11-04Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : залікові вимоги рівень вищої освіти «спеціаліст», спеціальність 014.11 - cередня освіта (фізична культура), спеціальність 017 - фізична культура і спорт, заочна форма навчанняБергтраум, Д. І.; Berhtraum, D. I.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-30Вікова анатомія та фізіологія : залікові вимоги з дисципліни рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»Вовканич, Л. С.; Vovkanych, L. S.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-29Залікові вимоги дисципліни "Спортивна морфологія" для студентів 2 курсу факультету педагогічної освіти, галузь знань 01 - освіта/педагогіка, спеціальність 014 - середня освіта (фізична культура), спеціальність 017- Фізична культура і спорт, різні групи населенняГриньків, М. Я.; Куцериб, T. M.; Hrynkiv, M. Ya.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-22Нормальна анатомія : залікові вимоги галузь знань 22. Охорона здоров’я, спеціальність 227. Фізична терапія, ерготерапія, факультет фізичної терапії, ерготерапіїГриньків, М. Я.; Hrynkiv, M. Ya.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-22Анатомія людини : залікові вимоги для бакалаврів, галузь знань 01 - освіта/педагогіка, спеціальність 017 - фізична культура і спорт, факультет ФКіСМаєвська, С. М.; Maievska, S. M.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-21Анатомія людини : залікові вимоги для бакалаврів, галузь знань 01 - освіта/педагогіка, спеціальність 014 - середня освіта (фізична культура) - 017 - фізична культура і спорт, різні групи населення, факультет педагогічної освітиМузика, Ф. В.; Куцериб, T. M.; Muzyka, F. V.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-19Аналіз діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу : залікові вимоги з навчальної дисципліниГузар, У. Є.; Huzar, U. Ye.; Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
2020-10-16Анатомія з основами морфології : залікові та екзаменаційні вимоги нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалар, галузь знань 02 Культура і мистецтво, спеціальність 024 хореографіяКуцериб, Т. М.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-16Конкурентоспроможність закладів індустрії гостинності : залікові вимоги з навчальної дисципліниГузар, У. Є.; Huzar, U. Ye.; Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
2020-10-15Теоретичні і методичні основи рухової активності : залікові питання з дисципліни галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 017 фізична культура і спорт, освітня програма «Фізична культура різних груп населення», факультет педагогічної, післядипломної та заочної освітиРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2020-10-12Залікові вимоги з навчальної дисципліни «Масаж» для студентів 4 курсу спеціальності 017 „Фізична культура і спорт” рівень освіти - бакалавр факультет фізичної культури і спортуРуденко, Р. Є.; Rudenko, R. Ye.; Кафедра спортивної медицини, здоров'я людини
2020-09-08Внутрішні та хірургічні хвороби : залікові вимогиМазепа, М. А.; Mazepa, M. A.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2020-09-04Фізична терапія при онкологічних захворюваннях : залікові вимоги другого (магістерського) рівня вищої освіти ступінь вищої освіти - Магістр галузь знань 22 "Охорона здоров’я" cпеціальності 227 "Фізична терапія та ерготерапія"Бас, О. А.; Bas, O. A.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2020-09-04Фізична терапія при неспецифічному больовому синдромі : залікові вимогиМазепа, М. А.; Алейнік, В. А.; Mazepa, M. A.; Aleinik, V. A.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2020-08-07Фітнес-технології : залікові вимоги з навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 014 "Середня освіта (фізична культура)" факультету педагогічної освіти рівня освіти: магістрІваночко, Вікторія; Ivanochko, Viktoriia; Кафедра фітнесу та рекреації
2020-06-17Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічного вдосконалення : залікові вимоги з навчальної дисципліни галузі знань: 01 "Освіта" спеціальності: 017 "Фізична культура і спорт" факультету спорту рівня освіти: бакалавр 4 курсу спеціалізації: "Регбі-7"Пазичук, Олександр; Pazychuk, Oleksandr; Кафедра спортивних та рекреаційних ігор
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 386