Залікові вимоги : [450] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-09-23Конфліктологія : перелік залікових питань навчальної дисципліни, другий (магістерський рівень), ступінь вищої освіти - магістр, галузь знань- 01 "Освіта", спеціальність : 017 "Фізична культура і спорт"Матвійчук, Т. Ф.; Matviichuk, T. F.; Кафедра педагогіки та психології
2021-09-21Методика викладання у вищій школі : залікові вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», рівня освіти: магістрКриштанович, С. В.; Kryshtanovych, S. V.; Кафедра педагогіки та психології
2021-09-15Методика викладання у вищій школі : залікові вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності: 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», рівня освіти: магістрКриштанович, С. В.; Kryshtanovych, S. V.; Кафедра педагогіки та психології
2021-09-10Іноземна мова : залікові вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» (англійська), рік підготовки 1-йВоробель, М.; Vorobel, M.; Кафедра української та іноземних мов
2021-09-06Теорія і методика фізичного виховання дорослого населення : залікові питання з дисципліни, галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 017 Фізична культура і спорт, освітня програма «Фізична культура різних груп населення», факультет педагогічної освіти, факультет післядипломної та заочної освіти, рівень освіти : бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2021-06-24Залікові вимоги з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) для студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», рік підготовки 1-йКафедра української та іноземних мов
2021-05-27Планування та документування за МКФ у фізичній терапії : питання до заліку з навчальної дисципліни освітньо-наукової програми "Фізична терапія, ерготерапія", рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), ступінь вищої освіти - доктор філософії, галуь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапіяБаришок, Т. В.; Baryshok, T. V.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
2021-05-26Залікові вимоги до дисципліни «Публікаційна активність» для аспірантів ІІ року навчання, спеціальності 017 Фізична культура і спортПітин, М. П.; Pityn, M. P.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-05-18Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - футбол) : залікові питання з дисципліни для студентів 2 курсу факультету педагогічної освіти, галузь знань : 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність : 014.11 Середня освіта (фізична культура), факультет педагогічної освіти, рівень вищої освіти : перший (бакалаврський)Ріпак, І. М.; Карпа, І. Я.; Ripak, I. M.; Karpa, I. Ya.
2021-04-12Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю : залікові вимоги підготовки магістрів, галузь знань 24 «Сфера обслуговування», cпеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»Паска, М. З.; Paska, M. Z.; Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
2021-04-09Сучасні концепції гостинності : залікові вимоги з навчальної дисципліни, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», рівень вищої освіти «магістр» (для студентів 5 курсу факультету туризму)Голод, А. П.; Holod, A. P.; Кафедра туризму
2021-03-29Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю : залікові вимоги підготовки магістрів, галузь знань 07 «Управління та адміністрування», cпеціальність 073 «Менеджмент»Паска, М. З.; Paska, M. Z.; Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
2021-03-18Організація екскурсійної діяльності : залікові вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань 07 „Управління та адміністрування”, спеціальності 073 „Менеджмент”, факультет туризму, рівень освіти - бакалаврФеленчак, Ю. Б.; Felenchak, Yu. B.; Кафедра спортивного туризму
2021-03-15Спортивно-педагогічне вдосконалення (СПВ)” (спеціалізація - футбол) : залікові вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014.11 Середня освіта (фізична культура), факультет педагогічної освіти, другий (магістерський) рівеньКарпа, І. Я.; Karpa, I. Ya.; Кафедра футболу
2021-03-15Спортивно-педагогічне вдосконалення (СПВ)” (спеціалізація - футбол) : залікові вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 017 Фізична культура і спорт, факультет фізичної культури і спорту, другий (магістерський) рівеньКарпа, І. Я.; Karpa, I. Ya.; Кафедра футболу
2021-03-12Рекреаційно-оздоровча діяльність : залікові вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань 073 “Менеджмент та адміністрування”, спеціальності 073 “Менеджмент”, рівень освіти: бакалаврДанилевич, М. В.; Danylevych, M. V.; Кафедра фітнесу та рекреації
2021-03-12Організація краєзнавчо-туристичної роботи : залікові вимоги з навчальної дисципліни, для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”Кухтій, А. О.; Лабарткава, К. В.; Kukhtii, A. O.; Labartkava, K. V.
2021-03-11Психологія : залікові вимоги з навчальної дисципліни, ступінь вищої освіти : бакалавр, галузь знань : 24 Сфера обслуговування, спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справаМатвійчук, Т. Ф.; Matviichuk, T. F.; Кафедра педагогіки та психології
2021-03-11Історія української культури : залікові вимоги з навчальної дисципліни, галузь знань 07 Менеджмент та адміністрування, cпеціальності 073 МенеджментПадовська, О. М.; Padovska, O. M.; Кафедра олімпійської освіти
2021-03-11Вища математика : залікові вимоги з навчальної дисципліни для студентів спеціальності 073 Менеджмент, рівня вищої освіти: бакалаврМостова, М. Р.; Mostova, M. R.; Кафедра інформатики та кінезіології
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 450