Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 24 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018-10-25Українська мова професійного спілкування з основами риторики : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (014.11Середня освіта (фізична культура)М'ягкота, Ірина; Miahkota, Iryna
2018-10-30Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 01 "Освіта/педагогіка" спеціальностей 014.11 "Середня освіта (фізична культура), 017 "Фізична культура і спорт", 02 "Культура і мистецтво", 024 "Хореографія" факультету П та ЗОБергтраум, Дзвенислава; Berhtraum, Dzvenyslava
2018-10-30ФІзіологічні методи дослідження : робоча програма навчальної дисципліни напрямів підготовки 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт", 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення", 24.00.03 "Фізична реабілітація"Вовканич, Любомир; Vovkanych, Liubomyr
2018-12-28ТіМОВС (ІV курс лижні перегони) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" напряму підготовки 6.010201 "фізичне виховання"Стефанишин, Маркіян; Stefanyshyn, Markiian; Кафедра зимових видів спорту
2019-02-13Педагогіка та психологія : робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності: 014.14 "Середня освіта (здоров’я людини)", 227 "Фізіотерапія та ерготерапія", 024 "Хореографія"Соловйов, Валерій; Soloviov, Valerii; Кафедра педагогіки та психології
2018-12-28ТІМОВС V курс (лижні перегони) : робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини" спеціальності 7.01020201 "Спорт (за видами )"Зіньків, Ольга; Zinkiv, Olha; Кафедра зимових видів спорту
2018-12-28ТІМОВС ІV курс (лижні перегони) : робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки 0102 "Фізичне виховання і спорт" спеціальності 6.010202 "Спорт "Клемба, Анатолій; Klemba, Anatolii; Кафедра зимових видів спорту
2019-03-14Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно педагогічне вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту рівня освіти "бакалавр"Зіньків, Ольга; Казмірук, Андрій; Ковцун, Віталій; Zinkiv, Olha; Kazmiruk, Andrii; Kovtsun, Vitalii; Кафедра зимових видів спорту
2019-03-14Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно педагогічне вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 курсу галузі знань 01 "Освіта" спеціальністі: 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту рівня освіти "бакалавр"Казмірук, Андрій; Зіньків, Ольга; Любіжанін, Юрій; Kazmiruk, Andrii; Zinkiv, Olha; Liubizhanin, Yurii; Кафедра зимових видів спорту
2019-03-14Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічного вдосконалення : робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу галузі знань 01 "Освіта" спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" факультету фізичної культури і спорту рівня освіти магістрКлемба, Анатолій; Klemba, Anatolii; Кафедра зимових видів спорту