Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30467
Title: Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США (ХХ – початок ХХІ ст.)
Authors: Турчик, Ірина Хосенівна
Keywords: шкільний спорт
фізичне виховання
фізична культура
формування цінностей
учнівська молодь
США
Issue Date: 9-Sep-2021
Publisher: Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка
Citation: Турчик І. Х. Шкільний спорт у теорії та практиці формування цінностей учнівської молоді США (ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. ...д-ра пед. наук : 13.00.01 / Турчик Ірина Хосенівна. - Дрогобич, 2021. - 549 с.
Abstract: У дисертації вперше здійснено системний ретроспективний аналіз теорії та практики формування цінностей учнівської молоді засобами шкільного спорту в США впродовж ХХ і на початку ХХІ ст., схарактеризовано теоретикометодологічні засади дослідження та визначено поняттєво-категоріальний апарат. Обґрунтовано та розкрито зміст наукових підходів, які формують фундаментальне поле дослідження процесу формування цінностей учнівської молоді засобами шкільного спорту (категоріального, аксіологічного, амбівалентного, комплексного, історичного, герменевтичного, компаративного, гуманістичного, цивілізаційного, культурологічного, крос-культурного). Узагальнено тлумачення соціально-педагогічного феномена «шкільний спорт», враховуючи різноманітні аспекти організації та функціонування освітнього та тренувального процесів у закладі загальної середньої освіти, а також погляди вітчизняних і зарубіжних учених на цю проблему.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/30467
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Турчик_дис_2021.pdf14.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.