Залікові вимоги : [7] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-10-06Програмно-нормативні основи діяльності науковопедагогічного працівника вищої школи : залікові питання з дисципліни, галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 017 - Фізична культура і спорт 014.11 Середня освіта (фізична культура), відділ аспірантури і докторантуриРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2021-09-08Методологія наукового дослідження : залікові вимоги з навчальної дисципліни для аспірантів І року навчання, спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична терапія ерготерапія», 242 «Туризм»Бріскін, Ю. А.; Курчаба, Т. М.; Борецький, Ю. Р.; Вовканич, Л. С.; Лопатьєв, А. О.; Хіменес, Х. Р.; Briskin, Yu. A.; Kurchaba, T. M.; Boretskyi, Yu. R.; Vovkanych, L. S.; Lopatiev, A. O.; Khimenes, Kh. R.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-09-08Сучасні тенденції у теорії та методиці фізичної культури : залікові вимоги з дисципліни, для аспірантів денної/заочної форм навчання (І курс, І семестр), галузь знань 01 «Освіта», спеціальність 014 «Середня освіта» (фізична культура)Завидівська, Н. Н.; Zavydivska, N. N.; Кафедра теорії та методики фізичної культури
2021-09-06Публікаційна активність : залікові вимоги до дисципліни для аспірантів ІІ року навчання, спеціальності 017 Фізична культура і спортПітин, М. П.; Pityn, M. P.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-09-03Методологія наукового дослідження та наукової діяльності : залікові вимоги до дисципліни для аспірантів І року навчання спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 014.11 «Середня освіта (фізична культура)», 227 «Фізична терапія ерготерапія», 242 «Туризм»Бріскін, Ю. А.; Хіменес, Х. Р.; Курчаба, Т. М.; Борецький, Ю. Р.; Лопатьєв, А. О.; Briskin, Yu. A.; Khimenes, Kh. R.; Kurchaba, T. M.; Boretskyi, Yu. R.; Lopatiev, A. O.; Кафедра теорії спорту та фізичної культури
2021-09-03Компетентнісний підхід у фізичному вихованні : залікові вимоги з дисципліни для здобувачів наукового ступеня доктора філософії ІІ року навчання, з спеціальності 014.11 „Середня освіта (фізична культура)”, третій рівень вищої освітиСороколіт, Н. С.; Sorokolit, N. S.; Кафедра теорії і методики фізичної культури; Відділ аспірантури та докторантури
2021-09-02Планування та документування реабілітаціного процесу за МКФ : залікові вимоги з навчальної дисципліни освітньо-наукової програми "Фізична терапія, ерготерапія", рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий), ступінь вищої освіти - доктор філософії, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапіяБаришок, Т. В.; Baryshok, T. V.; Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7