Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2957
Title: Фактори, що визначають стиль ведення поєдинків у фехтуванні
Authors: Улан, Аліна
Keywords: фехтування
стиль ведення бою
Issue Date: 2015
Citation: Улан А. Фактори, що визначають стиль ведення поєдинків у фехтуванні / Аліна Улан // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2015. - Вип. 19, т. 1. - С. 252 - 255.
Abstract: Роботу присвячено аналізу факторів, що визначають стиль ведення поєдинків у фехтуванні. Результати дослідження дали змогу виявити особливості стилів ведення поєдинків у фехтуванні, а також їх взаємозв'язок з вибором прийомів та бойових дій, що використовує спортсмен для успішного ведення змагальної боротьби. Під час досліджень був визначений взаємозв’язок стилів ведення поєдинків із типологічними особливостями нервової системи та особистісними якостями спортсмена, узагальнені знання про стилі ведення бою та особливості змагальної діяльності у фехтуванні.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/2957
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Улан_43.pdf289.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.