Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29463
Title: Побудоа фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей старшого дошкільного віку
Authors: Чеверда, Анастасія Олегівна
Keywords: діти старшого дошкільного віку
дитячий фітнес
спортивні танці
Issue Date: 7-Apr-2021
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Чеверда А. О. Побудоа фітнес-програми з елементами спортивних танців для дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Чеверда Анастасія Олегівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2021. - 26 с.
Abstract: У дисертації науково обґрунтовано, розроблено та перевірено ефективність фітнес-програми для дітей старшого дошкільного віку з елементами спортивних танців, спрямованої на підвищення показників їх фізичного стану, яка містить п’ять блоків (хореографічний, коригувальний, ігровий, танцювальний та змагальний). Визначено передумови залучення дітей дошкільного віку до занять дитячим фітнесом з елементами спортивних танців (здоров’язбережувальні, естетичні, соціальні та особистісні). Визначено чинники, що заважають ефективній оздоровчій діяльності дітей старшого дошкільного віку, основними з яких є надмірні фізичні навантаження, неналежне програмно-методичне забезпечення занять з елементами спортивних танців. Ефективність запропонованої програми доведено за результатами перетворювального педагогічного експерименту за показниками фізичного стану дітей старшого дошкільного віку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/29463
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чеверда_aref_2021.pdf456.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.