Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27871
Title: Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща та в Україні
Authors: Біляковська, Ольга Орестівна
Keywords: якість професійної підготовки
якість освіти
майбутні вчителі
зовнішня система
внутрішня система
порівняльний аналіз
Республіка Польща
Україна
Issue Date: 14-Jan-2021
Publisher: Київський ун-т імені Бориса Грінченка
Citation: Біляковська О. О. Система забезпечення якості професійної підготовки майбутніх вчителів у Республіці Польща та в Україні : автореф. дис. ...д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Біляковська Ольга Орестівна ; Київський ун-т імені Бориса Грінченка. - Київ, 2020. - 43 с.
Abstract: У дисертації здійснено цілісний науковий аналіз проблеми забезпечення якості професійної підготовки вчителів у Республіці Польща та в Україні. З’ясовано стан досліджуваної проблеми у педагогічній теорії і практичній діяльності закладів вищої освіти; виконано порівняльний аналіз базових понять дослідження у польському та українському науковому просторі; на основі системного підходу виокремлено зовнішню та внутрішню системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів; розкрито концепцію порівняльного дослідження систем забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів; визначено та обґрунтовано критерії порівняння систем забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів (нормативно-правовий, змістово-процесуальний, організаційно-специфічний). Зроблено порівняльний аналіз зовнішніх систем забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів у Республіці Польща та в Україні в контексті нормативно правової бази та агенцій, діяльність яких спрямована на забезпечення якості вищої освіти, а також внутрішніх систем забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів обох країн у контексті змісту, організації, моделей, форм і методів професійної підготовки. Визначено перспективні напрями використання в Україні польського досвіду щодо забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27871
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Біляковська_автореф_2020.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.