Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27501
Title: Комплексна фізична реабілітація студентів, хворих на хронічний бронхіт у період реконвалесценції
Authors: Петрухнов, Олександр Дмитрович
Keywords: студенти
хронічний бронхіт
період реконвалесценції
якість життя
кінезітерапія
Issue Date: 26-Nov-2020
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Петрухнов О. Д. Комплексна фізична реабілітація студентів, хворих на хронічний бронхіт у період реконвалесценції : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Петрухнов Олександр Дмитрович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2020. - 25 с.
Abstract: У дисертаційній роботі встановлено, що питання фізичної реабілітації для студентів, хворих на хронічний бронхіт, а особливо в період реконвалесценції, в сучасних джерелах фахової літератури не висвітлено в значному обсязі. Доведено, що підбір методів дослідження повинен обумовлюватися завданнями дослідження, методологічним підходом за МКФ та підбором індивідуальних цілей за методикою SMART. Базовий компонент програми був представлений: ранковою гігієнічною гімнастикою, звуковою гімнастикою, методикою поверхневого дихання з елементами міорелаксації та аутотренінгу О. В. Пєшкової, масажем, небулайзерною терапією, елементами загартовування. Варіативний компонент передбачав застосування ходьби та бігу, спеціальних імітаційних вправ на тренажерах. Розроблено та доведено ефективність комплексної програми фізичної реабілітації, яка позитивно вплинула на функціональний стан дихальної та серцево-судинної систем, фізичну підготовленість, адаптаційний потенціал і якість життя студентів, хворих на хронічний бронхіт, за всіма сферами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27501
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Петрухнов_aref_2020.pdf349.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.