Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27500
Title: Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу
Authors: Хлопецький, Василь Михайлович
Keywords: студентки
заклади вищої освіти
негативні психічні стани
оздоровчий фітнес
факультативні заняття
самостійна робота
Issue Date: 26-Nov-2020
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Хлопецький В. М. Корекція негативних психічних станів студентів засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Хлопецький Василь Михайлович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2020. - 26 с.
Abstract: У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено технологію корекції негативних психічних станів студенток засобами оздоровчого фітнесу, яка передбачає мету, завдання, принципи, педагогічні умови реалізації її змісту в ЗВО, форми і засоби, методи і методичні прийоми, критерії оцінювання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27500
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хлопецький_aref_2020.pdf550.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.