Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27498
Title: Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому
Authors: Дуб, Мар'яна Михайлівна
Keywords: фізична реабілітація
студентки
ожиріння
метаболічний синдром
фізична активність
рухова дієздатність
програма
Issue Date: 26-Nov-2020
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України
Citation: Дуб. М. М. Фізична реабілітація студенток з ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому : автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Дуб Мар'яна Михайлівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2020. - 27 с.
Abstract: У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено комплексну програму фізичної реабілітації студенток з абдомінальним та глютеофеморальним типами ожирінням і ризиком розвитку метаболічного синдрому, особливостями якої стало застосування комплексного підходу у поєднанні засобів кінезіотерапії (на основі засобів оздоровчого фітнесу), SPAпроцедур, корекції харчової поведінки, мотиваційного навчання у поєднанні з психокорекційними вправами, використання мультимедіа інформаційно-методичної програми "MS", ведення електронного щоденника здоров’я. Ефективність комплексної програми фізичної реабілітації студенток з ожирінням проявилася у зменшенні маси тіла, зниженні ризику розвитку метаболічного синдрому; покращенні показників фізичного та психоемоційного станів, рухової дієздатності; збільшенні обсягу рухової активності, підвищенні якості життя; поліпшенні показників ліпідного та вуглеводного обміну, формуванні мотивації та стійкого інтересу до самостійних занять руховою активністю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27498
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дуб_aref_2020.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.